Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 – Štrasburg

Vysvetlenia hlasovania
Informe: Giusto Catania (A6-0479/2008 )

Peter Baco (NI ). – Hlasoval som za správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 až 2008.
Túto moju podporu som viazal na neprijatie pôvodne navrhovanej formulácie v článku 49 o podpore územných a regionálnych autonómií. Považujem to za jasný odmietavý signál snahám provokatérov a konšpirátorov akokoľvek špekulovať so statusom quo. Európsky parlament teda neprijíma hry o územnej a regionálnej autonómii. Je to veľmi cenný záver dnešného pléna Európskeho parlamentu, ku ktorému všetkým nám blahoželám

Komentáre