Kľúčový moment prerokovávanej priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja je riziko uplatnenia britského návrhu na zníženie finančnej pomoci pre nových členov zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2007-2013. Tento návrh redukcie pomoci totiž ešte vyhrocuje riziko dosiahnutia efektov štátnej pomoci v nových členských krajinách, preto, že na to často nemajú dostatočné vlastné finančné zdroje. Veď keby ich mali, úplne inak by sme riešili štátnu pomoc, problém zaostávajúcich regiónov a vôbec súdržnosti. Naviac, v celej tejto schizofrénii chýbajú hlbšie analýzy a preukazné dopadové štúdie z účinku pripravovaných rozhodnutí.

Dámy a páni, navrhované uznesenie výboru REGI a spravodajcu pána Koterca je dobré, ale pripomínam, že jeho zmysel sa naplno viaže na nekrátenie pomoci pre nové členské štáty.

Komentáre