Pán predseda.

Musím uviesť na pravú mieru fámy a nepravdy ktoré tu odzneli v rámci  protislovenskej kampane 5. septembra, z úst madarských poslancov. Podľa nich mala byť na Slovensku zbitá žena zato že telefonovala po maďarsky. Vyšetrovaním sa však zistilo, že sa takýto skutok vôbec nestal. Aj obvinenie o hanlivých heslách pri športových podujatiach poriadne kríva, lebo heslo smrť maďarom provokačne prezentoval občan maďarskej národnosti.

Tvrdenia o nenapraviteľných  škodách na 800 tis romoch taktiež nie sú pravdivé pričom toto  číslo je 10 krát zveličené. Naprosto odmietam tvrdenie že  Vláda SR  podporuje potieranie práv národnostných menšín, lebo Fakty hovoria pravý opak. Priamo povedané “zlodej kričí chytte zlodeja”.Žial aj  protičeskoslovenská výstava organizovaná v Bruseli maďarskými poslancami bola manipuláciou s faktami. Žiaľ. Ďakujem za slovo.

Komentáre