14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (rozprava)

Peter Baco (NI ). – Za mimoriadne cenné však považujem aj požiadavky všetkých troch správ na vysokú kvalifikovanosť ľudí vo všetkých fázach manipulácie pohybu pesticídov. Akčné plány, integrované riadenie, prísnosť pri importoch sú taktiež veľmi pozitívne príklady všetkých správ. Ale formulácie zákazu leteckých prostriedkov a zároveň možností leteckých prostriedkov si žiadajú jasné, predpokladám, oznamovacie dikcie.

Podobne aj zámery v kvantifikovaných obmedzeniach nie sú zrozumiteľné a neselektívnym uplatnením otvárajú mnohé riziká. Napríklad v Slovenskej republike sa aplikuje priemerne na jeden hektár menej než 1 kg pesticídov, pričom v iných krajinách je to až 8 kg. Teda sú krajiny, kde treba naozaj znižovať, a sú krajiny, kde treba dokonca zvýšiť používanie. Navrhujem preto využiť pri hlasovaní odporúčania Európskej asociácie ochrany rastlín, prípadne v prvom čítaní nepodporiť správy 347 a 359 a ponechať predložené vyvážené návrhy Komisie.

Komentáre