Peter Baco (NI ). – Dámy a páni, maďarskí kolegovia vo svojich vystúpeniach v Európskom parlamente neopodstatnene a pravidelne atakujú Slovensko. Naposledy to boli nepravdy o rušení národného rozhlasového vysielania na Slovensku a podpichnutie, že Slovensko by malo spolupracovať s Maďarskom na normalizácii ochrany vôd Malého Žitného ostrova na Dunaji.

O vodnom režime celého okolia Dunaja sme sa predsa už niekoľkokrát dohodli. Naposledy o tom hovorí dohoda, ktorú uzatvorili vládne delegácie Maďarska a Slovenska v roku 1998 – slovenská delegácia, ktorú som viedol – a dobre si pamätám, že sa v tejto dohode vyhovelo maďarským požiadavkám aj pre toto územie. Slovenská vláda túto dohodu schválila a rešpektuje ju a treba, aby ju konečne schválila a rešpektovala aj maďarská vláda.

Komentáre