Dve otázky pre poslanca Európskeho parlamentu /EP/ Ing. Petra Bacu, PhD
(Nitrianske noviny; 02/2009; 19/01/2009; s.: 3; )

Nehrozí nám aj potravinová kríza?

– Nachádzame sa v dobe globálnej krízy hodnôt, keď sa môže stať čokoľvek. Finančná a energetická kríza potvrdzujú, že “neviditeľná ruka trhu” nedokáže všetko vyriešiť. Naopak, zlé spravovanie trhu dáva priestor pre špekulácie, pahltnosť, defraudácie, rozkrádanie a iné neetické praktiky. Pribúdajú varovné hlasy z Ázie, Ameriky, Afriky, ale aj zo Strednej Európy, že farmári nemajú na založenie novej úrody vlastné peniaze a banky im nechcú požičať.

Čo robíte Vy osobne proti tomuto vývoju?

– Počas celého pôsobenia v EP presadzujem protikrízové opatrenia. V posledných mesiacoch burcujem zodpovedných ľudí k tomu, aby sme pri riešení týchto kríz prednostne odstraňovali prekážky pre výrobu potravín. Konkrétne spolupracujem s generálnym riaditeľom Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN, ale aj s členmi Skupiny na vysokej úrovni pre agropotravinársky komplex. Na decembrovom plenárnom zasadnutí EP som vystúpil a prijali sme závery na podporu riešenia tohto problému. Ide predovšetkým o zvyšovanie zásob potravín a plné využitie produkčného potenciálu poľnohospodárstva štátov Strednej Európy, vrátane SR.

Viac informácií na www.peterbaco.eu

Komentáre