OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV – tabuľka

Globálna finančná kríza a SPP – prednáška

Finančná kríza a SPP – PowerPoint Prezentácia

Ani Euro nazmar – PDF (príručka)

Ani Euro nazmar – Word Dokument (kontakné informácie)

Tabulky – Word Dokument

Ani euro nazmar 2. časť – Word Dokument