júl 2005

Reforma spoločnej organizácie trhu s cukrom

Od |13/07/2005|

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni.

Hlavným dôvodom reformy cukrového režimu EÚ […]

Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Od |05/07/2005|

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby […]

jún 2005

Dlhodobá vízia v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka

Od |17/06/2005|

Pri rokovaniach o finančných perspektívach 20072013 sa obzvlášť prejavila potreba prepájať strednodobé rozhodnutia na dlhodobú […]

máj 2005

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005

Od |10/05/2005|

Vážené panie poslankyne, väzení pani poslanci,

Dovoľte aby, som Vám odporučil a poprosil Vás aby ste podporili […]

marec 2005

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Od |10/03/2005|

Vážená pani komisárka, súhlasím s vami, že analýzy potvrdzujú, že perspektíva je len v uplatnení trhu aj […]

február 2005

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Od |10/02/2005|

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá […]

január 2005

Vystúpenie k ústave

Od |11/01/2005|

Ďakujem za slovo, Vážený pán predseda.

Dovoľte mi, vážené dámy a vážení páni, kolegyne a kolegovia, […]

október 2004

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

Od |11/10/2004|

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: “Zabezpečiť konkurencieschopnosť […]

júl 2004

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Od |22/07/2004|

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu […]