jún 2006

Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011)

Od |13/06/2006|

Peter Baco (NI). – Pán predseda, dámy a páni. Prerokovávané návrhy siedmeho rámcového programu považujem […]

február 2006

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Od |16/02/2006|

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi […]

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Od |15/02/2006|

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 […]

január 2006

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska

Od |25/01/2006|

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska a súčasného predsedu Rady položená na rokovaní pôdohospodárskeho výboru EP […]

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Od |17/01/2006|

Peter Baco (NI). – Vážené dámy, vážení páni, odporúčam vám neschváliť predložené tri správy o […]

december 2005

Vystúpenie v pléne EP – State aid

Od |13/12/2005|

Kľúčový moment prerokovávanej priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja je riziko uplatnenia britského návrhu […]

november 2005

Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO

Od |30/11/2005|

Veľmi podporujem úsilie Rady a Komisie o väčšiu liberalizáciu svetového obchodu. Je to nakoniec kľúčové pre rast […]

Vystúpenie v pléne EP 17. 11. 2005

Od |17/11/2005|

Pán predsedajúci, je mi ľúto, neviem, ako môžete vyhodnotiť výsledok hlasovania zjavne opačne. Všetci sme […]

Vystúpenie v pléne EP – Jaslovenské Bohunice

Od |15/11/2005|

Zdvorilo vás vážené poslankyne a poslanci žiadam o podporu pozmeňujúcich návrhov výboru ITRE o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne […]

Otázka Mandelson – komisár pre obchod

Od |10/11/2005|

Trade, poverty, hunger
Táto konferencia  bolo pod patronátom skupiny PSE a jednalo sa o konferenciu k […]