Uvítací príhovor na vernisáži výstavy FOTO SK 2006, zabezpečovanej kanceláriou europoslanca Petra Bacu. Brusel 9.jan 2008

Vážené dámy, vážení páni.

Vítam Vás srdečne na otvorení výstavy “Svojrázne v spoločnom”/Specific in common/. Ide o výber z prác 13 slovenských fotografov. Ďakujem Vám za Vašu osobnú účasť.

Volám sa Peter Baco, som poslanec Eurépskeho parlamentu za Slovenskú republiku. V auguste 2007 ma moji dlhoročný priatelia pán Pauer a pán Kačena požiadali o pomoc pri prezentácii úspešného projektu FOTO SK 2006 aj tu v Bruseli. Pán Pauer, ako kurátor tejto výstavy, je podpredseda Slovenského výboru FIAP a delegát SR vo FIAP. európskeho zväzu. Pán Kačena je jeden z vystavujúcich fotografov. Rád som túto úlohu prijal, s protinávrhom, že všetkých vystavovateľov pozývam na vernisáž. Srdečne Vás vážení vystavovatelia vítam v Bruseli.

Pôvodný zámer usporiadať výstavu v priestoroch Európskeho parlamentu sme napokon presunuli do priestorov Európskej komisie najmä z technických dôvodov ale aj z dôvodu podstatne širšieho dosahu na verejnosť. Stalo sa tak aj preto, lebo v Európskej komisii sme našli väčší záujem o spoluprácu pri usporiadaní tejto výstavy.

To čo, by som chcel zvlášť oceniť, je fakt, že pán komisár Figeľ prijal záštitu nad touto výstavou. Ďakujem mu za tento postoj a osobitne ho vítam.

Za ochotu a veľmi dobrú spoluprácu ďakujem pri tejto príležitosti pánovi Adamišovi, riaditeľovi úradu pána komisára Figeľa.

Ďakujem aj mojej asistentke pani Mgr. Mečiarovej za súvisiace organizačné práce a zabezpečenie návštevy fotografov zo Slovenska.

Ďakujem tiež za pomoc nášmu stálemu zastúpeniu pri EÚ v Bruseli.

Dámy a páni, vnímam túto výstavu fotografie ako prezentáciu ducha z centra Európy, medzi Dunajom a Tatrami. Z križovatky odvekých kultúrnych pohybov a mocenských záujmov z východu na západ zo severu na juh. Z prostredia Slovenska, kde pod všetkými týmito vplyvmi dnes žijú ľudia životaschopní, kreatívni a pritom pružne sa usilujúci nielen o svoju identitu, ale rovnako dobromyseľne kooperujúci navonok.

Prajem všetkým návštevníkom výstavy slovenských fotografov pod názvom ” Svojrázne v spoločnom” príjemný zážitok a tvorivú inšpiráciu.

Peter Baco
Poslanec EP

Komentáre