V predvečer desiateho výročia vstupu SR do EÚ sa stala potešujúca a významná udalosť pre našu stranu – SDS.
Európska demokratická strana nás 30. apríla 2014 prijala za svojho riadneho člena. Znásobí to náš potenciál pri presadzovaní záujmov Slovenska v EÚ.

Európska demokratická strana

http://www.teraz.sk/slovensko/kozlik-sds-eds-prijatie/82841-clanok.html

Komentáre