V päťročných intervaloch som organizoval priateľské stretnutia v Trenčíne. Hovorilo sa na nich najmä o aktualizácii koncepcie agrárnej politiky. Zvykli sa aj pripomenúť okrúhle aktuálne narodeniny účastníkov, napríklad akademik Plesník, prof. Konôpka, Ing. Baco.

V roku 2020 sa pripravované stretnutie na 17. apríla zo známych dôvodov odložilo na neurčito. Komunikácia, vrátane blahoželaní, sa v obmedzenom rozsahu uskutočnila poštovými technológiami. Osobne som poďakoval  elektronicky gratulantom za milé slová.

Predsedníctvo SAPV mi listom predsedu poďakovalo za prácu a zagratulovalo k jubileu. S potešením som prijal tento pozdravný list a taktiež listom som poďakoval. Dovolil som si pripomenúť, že v programovom vyhlásení Vlády SR je záväzok aktualizovať Agrárnu koncepciu SR. Po vynikajúcich doterajších skúsenostiach z prognostických a vizionárskych prác spracovaných  SAPV je nevyhnutné presadiť vedecké videnie a riešenie komplikujúcej sa situácie aj teraz.

Oba listy prikladám.

 

List predsedu SAPV

Moje poďakovanie

Komentáre