Vážené dámy, vážení páni,

oproti vágnym súbojom, až animozitám kandidátov na poslancov,  Vám ponúkam vecný prístup k riešeniu agrárnej otázky Slovenska. Ide o zamestnanie pre 150tisíc ľudí v agrokomlexe a o zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Na tieto významné témy prebehla v Televízii Trenčín beseda.

V tejto besede odzneli zásadné stanoviská k agrárnej politike na Slovensku. Záznam z tejto diskusie môžete vidieť a počuť v nasledujúcom videu:

Komentáre