Tradične sa zúčastňujem otvorenia a odborných podujatí na výstave Agrokomplex. Aj tento rok som prežil dva dni užitočnými, priateľskými stretnutiami. Téma bola hlavne aktuálna mliečna kríza, ale najmä ako ďalej v pôdohospodárstve SR. Potravinová suverenita Slovenska a jej dlhodobé princípy zafixované v Agrárnej doktríne SR, schválenej NR SR ako ústavný zákon, sa ukazuje v diskusiách ako dobré východisko pre rozvoj chlebového odvetvia.

Slávnostné otvorenie výstavy

Pri slávnostnom otvorení výstavy sa pri príležitosti končiacej žatvy slávnostne predstavujú najkrajšie Dožinkové vence.

Kanadský stánok

V Kanadskom stánku si máme vždy čo povedať k vzájomnej spolupráci, ktorá začala mojou dvojmesačnou stážou v Kanade už pred 32 rokmi. Okrem iného som si objedal aj kanadské víno „Baco noir“ ktoré sa v EÚ nepestuje.

Vnučky Petra Bacu

Podarilo sa mi na jeden deň, získať spoločnosť vnučiek. Páčili sa im najmä malé zvieratká.

Účastníci diskusie "Vidiecka platforma"

Rád som prijal pozvanie na prednášky a otvorenú diskusiu „Vidieckej platformy“ s mladými farmármi.

Komentáre