september 2016

Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave

Od |28/09/2016|

Oceňujem ambíciu organizátorov dnešného kolokvia, ponúknuť politikom konkrétne námety na riešenie problémov v nakladaní s […]

Komentáre vypnuté na Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave

august 2016

Rozhovor Petra Baca s redaktorom Slovenských národných novín Ivanom Brožíkom uverejnený v čísle 31

Od |11/08/2016|

Slovenské poľnohospodárstvo sa stalo najmenej výkonné v rámci 28 štátov EÚ

Namiesto podpory pôdohospodárstvu radšej financovali […]

Komentáre vypnuté na Rozhovor Petra Baca s redaktorom Slovenských národných novín Ivanom Brožíkom uverejnený v čísle 31

marec 2016

Rozhovor o stave slovenského mliekarenstva

Od |22/03/2016|

Prvovýroba mlieka je pre svoje biologické špecifiká najzraniteľnejšie odvetvie na agrárnom trhu [...]

Pripomienky a návrhy k súčasnému stavu pôdohospodárstva

Od |01/03/2016|

Pripomienky a návrhy k súčasnému stavu [...]