august 2015

Agrokomplex 2015

Od |24/08/2015|

Tradične sa zúčastňujem otvorenia a odborných podujatí na výstave Agrokomplex. Aj tento rok som prežil dva dni užitočnými, priateľskými [...]

Môj vzťah k Banskej Štiavnici

Od |17/08/2015|

Slovenská antropozofická spoločnosť ma pravidelne pozýva na svoje podujatia. Tentoraz som rád […]

Odhalenie búst L. Štúra a J. C. Hronského

Od |11/08/2015|

Koncom minulého týždňa (7. augusta 2015) sa konalo, v sídle Matice slovenskej v Martine, slávnostné odhalenie búst L. Štúrovi a J. C. Hronskému. Naša matica […]

Odpovede k téme zavlažovania pre SNN

Od |04/08/2015|

Práve dlhodobé sucho a najmä tendencia postupného prehlbovania sucha a prívalových dažďov sú dôvody na to, aby sme považovali realizáciu […]