máj 2015

Zjednoťme sa na odvrátení valiacej sa vidieckej katastrofy!

Od |20/05/2015|

Pri príležitosti môjho životného jubilea sa 12. mája stretlo bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva […]

Rázne odmietnuť neokoloniálne praktiky

Od |11/05/2015|

Rozhovor uverejnený v Slovenských národných novinách č. 18/2015 zo dňa 9. mája 2015. 3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, bývalého ministra poľnohospodárstva. Rázne odmietnuť neokoloniálne praktiky.