máj 2014

Otázka potenciálnemu poslancovi

Od |04/05/2014|

Ako jeden z kandidátov do Európskeho parlamentu som dostal od Homo Humanus, o. […]

apríl 2014

3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku

Od |12/04/2014|

AKÝKOĽVEK UKRAJINSKÝ DOVOZ NARUŠÍ TERAJŠIE CENY

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

január 2014

Stanovisko k Akčnému plánu v pôdohospodárstve Vlády SR

Od |23/01/2014|

Ospravedlňujem sa zato, že sa k Akčnému plánu /AP/ vyjadrujem na poslednú chvíľu. […]