júl 2014

Moje pripomienky k Zelenej správe 2013

Od |23/07/2014|

Po formálnej stránke nemám pripomienky.

Pre zmysluplnosť predkladania výročných správ tohto typu […]

Stanovisko k príspevku Bez jednostranných pohľadov

Od |22/07/2014|

Stanovisko uverejnené v Roľníckych novinách č. 29/2014 (16.07.2014) k príspevku Bez jednostranných pohľadov, […]