apríl 2014

3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku

Od |12/04/2014|

AKÝKOĽVEK UKRAJINSKÝ DOVOZ NARUŠÍ TERAJŠIE CENY

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ