november 2014

august 2014

P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení úrovne agropodpory v SR

Od |01/08/2014|

Článok uverejnený na www.tasr.sk dňa 29.07.2014: P. Baco odmieta postup EK pri hodnotení […]

júl 2014

Moje pripomienky k Zelenej správe 2013

Od |23/07/2014|

Po formálnej stránke nemám pripomienky.

Pre zmysluplnosť predkladania výročných správ tohto typu […]

Stanovisko k príspevku Bez jednostranných pohľadov

Od |22/07/2014|

Stanovisko uverejnené v Roľníckych novinách č. 29/2014 (16.07.2014) k príspevku Bez jednostranných pohľadov, […]

máj 2014

Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu

Od |19/05/2014|

Všetci si prajeme žiť v demokracii. Naša politická ľahostajnosť však deformuje demokraciu. Veď […]

Voľby do EP 2014

Od |07/05/2014|

Rád by som dal do pozornosti verejnosti Slovenskej republiky, že v májových voľbách […]

Odpovede na otázky RN o nadobúdaní vlastníctva k pôde cudzincami

Od |07/05/2014|

1. Koncom apríla tohto roku v SR vypršalo moratórium na predaj pôdy cudzím […]

Reakcia na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov: spájanie FB priateľstva s volebnou agitáciu

Od |06/05/2014|

V nasledujúcom príspevku reagujem na výhrady niekoľkých mojich facebookových priateľov, že spájam toto […]

10. výročie vstupu SR do EÚ

Od |04/05/2014|

Dňa 30. apríla sa konala slávnosť pri príležitosti desiateho výročia nášho vstupu do […]

SDS – člen európskej demokratickej strany

Od |04/05/2014|

V predvečer desiateho výročia vstupu SR do EÚ sa stala potešujúca a významná […]