október 2012

Nášho roľníka formovala história

Od |31/10/2012|

Odpovede na otázky pre Roľnícke noviny: “Nášho roľníka formovala história”

1. V […]

Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros

Od |19/10/2012|

Odpovede na otázky TASR na tému: „Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros”

1. […]