marec 2012

Odpovede na otázky polnoinfo.sk – 06.03.2012

Od |07/03/2012|

Ako hodnotíte súčasný stav poľnohospodárstva?
Ako prehlbovanie úpadku v slovenskom poľnohospodárstve a na vidieku vo všetkých […]

Článok v SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVINÁCH – 3.3.2012

Od |06/03/2012|

Výzva špičkových slovenských odborníkov je volaním o záchranu

Slovensko hľadá uskutočniteľnú perspektívu v Únii

BRATISLAVA (Dušan D. […]