október 2011

Okrúhly stôl na tému “Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013″

Od |25/10/2011|

Organizátor Poľnoinfo, pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Výstavisko Agrokomplexu Nitra, 25. októbra 2011

„Slovenské záujmy […]