máj 2011

Vývoj a výhľad podpornej politiky agrosektora v EÚ po roku 2013 (prezentácia)

Od |23/05/2011|

Prezentáciu k prednáške na tému: Vývoj a výhľad podpornej politiky agrosektora v EÚ […]

Vízia vývoja slovenského pôdohospodárstva v svetovom a európskom kontexte (prezentácia)

Od |23/05/2011|

Prezentáciu v power pointe k vízii vývoja slovenského pôdohospodárstva v svtetom a európskom kontexte si […]

Vízia vývoja slovenského pôdohospodárstva v svetovom a európskom kontexte

Od |23/05/2011|

Vízia vývoja slovenského pôdohospodárstva v svetovom a európskom kontexte

Štruktúra:

1 Úvod
2 Vízia slovenského pôdohospodárstva
3 Spoločná poľnohospodárska […]