december 2010

Odpovede Petra Bacu na otázky, ktoré uverejnili v skrátenej podobe Roľnícke noviny dňa 8.12.2010

Od |10/12/2010|

1. Ako hodnotíte doterajšie aktivity relevantných štátnych orgánov na Slovensku a ich angažovanie sa v […]