máj 2010

Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ

Od |04/05/2010|

Banská Bystrica, 4. Mája 2010

Téma konferencie: „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka […]