marec 2010

Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Od |04/03/2010|

Agroinštitút, š.p. Nitra, 4. marca 2010

Ing. Peter Baco PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – hlavný štátny […]