september 2009

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

Od |30/09/2009|

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

1. Aktuálnosť literárneho odkazu
Posudzovaná práca je nanajvýš aktuálna […]

Rozhovor s Petrom Bacom do týždenníka Plus 7 dní

Od |30/09/2009|

Ako vznikla vaša prezývka Matúš Čák Trenčiansky?
Aj za socializmu, aj potom som zarábal tri až […]

Vplyv spoločnej pôdohospodárskej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárstvo

Od |30/09/2009|

Medzinárodné sympózium: Možnosti využitia multifunkčnej produkcie slovenského pôdohospodárstva
30. 09.2009, Nitra, Ing. Peter Baco […]