november 2009

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja kapitoly 7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku

Od |11/11/2009|

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009, Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, časť 7. Zabezpečenie udržateľného a […]

október 2009

Námety pre korekciu SPP

Od |22/10/2009|

SLOVENSKÁ AKADÉMIA PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED
Odbor ekonomiky a manažmentu
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY BRATISLAVA – […]

september 2009

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

Od |30/09/2009|

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

1. Aktuálnosť literárneho odkazu
Posudzovaná práca je nanajvýš aktuálna […]

Rozhovor s Petrom Bacom do týždenníka Plus 7 dní

Od |30/09/2009|

Ako vznikla vaša prezývka Matúš Čák Trenčiansky?
Aj za socializmu, aj potom som zarábal tri až […]

Vplyv spoločnej pôdohospodárskej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárstvo

Od |30/09/2009|

Medzinárodné sympózium: Možnosti využitia multifunkčnej produkcie slovenského pôdohospodárstva
30. 09.2009, Nitra, Ing. Peter Baco […]

jún 2009

Poďakovanie za podporu vo voľbách do EP

Od |10/06/2009|

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj […]

máj 2009

Aj Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie nákupu potravín pre sociálne odkázaných ľudí

Od |20/05/2009|

19.05.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.05; 3 min.; MICHALIČOVÁ Viera)

Štefan DVORSKÝ, moderátor:
“Aj Európska […]

Zelenina zdražela

Od |20/05/2009|

20.05.2009; Plus jeden deň; s. 4; Mesároš Štefan

I napriek nízkym výkupným cenám mlieka jeho cena […]

Profesionál v europarlamente

Od |20/05/2009|

(20.05.2009; Slovenka; č. 21, s. 64‑65; Greš Ján)

Pred piatimi rokmi do Európskeho parlamentu prvý krát […]

Neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia

Od |14/05/2009|

www.polnoinfo.sk

Peter Baco sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry pohybuje v poľnohospodárstve. Pred rokom […]