august 2008

Hovoríme s s europoslancom Petrom BACOM, členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Od |26/08/2008|

(Podtatranské noviny; 35/2008; 26/08/2008; s.: 9; Ružena Hornáčeková )

Aké možnosti a výzvy prináša Spoločná poľnohospodárska politika […]