máj 2008

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ

Od |30/05/2008|

Euractiv.sk – 30.5.2008

Člen výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Peter Baco, vystúpil na […]

Bez spolupráce roľníci nemôžu prosperovať

Od |25/05/2008|

(Roľnícke noviny; 23/05/2008; s.: 6; JURAJ HUBA )

Delegáti Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR […]

Konferencia vo Varšave 5. mája 2008

Od |05/05/2008|

Konferencia: „Agriculture and food industry four years after EU enlargement – have we used the […]