máj 2007

Príhovor IG Hunting 23. 5. 2007

Od |23/05/2007|

Ďakujem za slovo pán predseda,

Chcem sa vám , poslancovi Dessovi a vaším spolupracovníkom poďakovať za zorganizovanie […]

marec 2007

Integrácia nových členských štátov do SPP

Od |28/03/2007|

Peter Baco (NI ). – Oceňujem iniciatívu a obrovskú prácu pána spravodajcu. Správa otvorene poukazuje […]