november 2007

Námety k spoločnému stanovisku Francúzska a Slovenska k reforme SPP

Od |21/11/2007|

január 2008

– Francúzska orientácia reformy SPP na
– sebestačnosť a bezpečnosť potravín v EÚ
– svetovú vybilancovanosť […]