október 2007

Pesticidy

Od |22/10/2007|

14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov […]

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí

Od |18/10/2007|

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie na tému:
„Riešenie […]

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny

Od |05/10/2007|

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav […]

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve

Od |05/10/2007|

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – […]