jún 2007

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Od |06/06/2007|

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia […]