december 2007

Spoločná organizácia trhu s vínom

Od |11/12/2007|

Peter Baco (NI ). – Pýtam sa, ide v reforme skutočne o dobré víno? Dobré […]

november 2007

Námety k spoločnému stanovisku Francúzska a Slovenska k reforme SPP

Od |21/11/2007|

január 2008

– Francúzska orientácia reformy SPP na
– sebestačnosť a bezpečnosť potravín v EÚ
– svetovú vybilancovanosť […]

október 2007

Pesticidy

Od |22/10/2007|

14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov […]

Riešenie Regionálnych disparít a nerovnovážnych stanov v prírodnom a hospodárskom prostredí

Od |18/10/2007|

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie na tému:
„Riešenie […]

Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny

Od |05/10/2007|

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – Výskumný ústav […]

Strategické zámery Európskej únie v lesnom hospodárstve

Od |05/10/2007|

V dňoch 1.10. – 5.10 2007 sa uskutočnil v  Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu – […]

september 2007

Vodné dielo Gabčíkovo

Od |21/09/2007|

Na konferencii MŽP SR k 15. výročiu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo, 20. 9. 2007, […]

Konzervované mlieko

Od |04/09/2007|

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) – Spoločná organizácia trhu s […]

august 2007

Diskusné fórum, Smerovanie SPP

Od |17/08/2007|

Vystúpenie poslanca EP Petra Bacu na diskusnom fóre o smerovaní SPP organizovanom ministrom pôdohospodárstva SR […]

jún 2007

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Od |06/06/2007|

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia […]