február 2006

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Od |16/02/2006|

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi […]

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Od |15/02/2006|

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 […]

január 2006

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska

Od |25/01/2006|

Otázka na ministra pôdohospodárstva Rakúska a súčasného predsedu Rady položená na rokovaní pôdohospodárskeho výboru EP […]

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Od |17/01/2006|

Peter Baco (NI). – Vážené dámy, vážení páni, odporúčam vám neschváliť predložené tri správy o […]