február 2006

Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia)

Od |28/02/2006|

28. 2. 2006 Nitra,

Konferencia – Olejniny, strategické, agronoické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku.

Vystúpenie […]

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Od |16/02/2006|

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi […]

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Od |15/02/2006|

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 […]