máj 2005

Vystúpenie v pléne EP 5. 10. 2005

Od |10/05/2005|

Vážené panie poslankyne, väzení pani poslanci,

Dovoľte aby, som Vám odporučil a poprosil Vás aby ste podporili […]