marec 2005

Spoločná organizácia trhu s cukrom

Od |10/03/2005|

Vážená pani komisárka, súhlasím s vami, že analýzy potvrdzujú, že perspektíva je len v uplatnení trhu aj […]