február 2005

Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Od |10/02/2005|

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá […]