júl 2004

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Od |22/07/2004|

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu […]