Ing. Peter Baco. PhD.

Agrárny expert

Peter Baco

“Viem ako má pôdohospodárska politika SR vyzerať. Nemyslím si, že je to jediný správny názor, dokážem ho však argumentami obhajovať. Dávam ho do hry, diskusie. Ak sa občania, agrárna verejnosť, národohospodári, politické sily, ostatné, zainteresované inštitúcie dohodnú na akejkoľvek podobe dlhodobej politike agrosektoru SR, ktorý v podobe doktríny schváli NRSR, ako ústavný zákon, budem ho rešpektovať a pomáhať mu v realizácii. To je trvalý cieľ aj tohoto môjho snaženia.”

Moja kariéra v skratke

Predseda JRD Nemšová

Minister pôdohospodárstva

Poradca v agrárnej oblasti SR

Poslanec NR SR a EP

SDS Logo
Národná Koalícia Logo

Aktuálne články

Prezrite si všetky články

Newsletter Petra Bacu

Prihláste sa na bezplatný odber noviniek z oblasti agrárnej politiky na Slovensku a v Európskej únii.